Monday, April 23, 2012

Tokoh kurikulum 4: Friedrich Froebel


Froebel (1782-1852) mengetengahkan konsep " taman kanak-kanak", yang belajar bersama Pestalozzi, berpendapat semua benda dalam dunia berfungsi memenuhi kehendak Tuhan. setiap manusia juga berfungsi memenuhi kehendak ini. mengikut beliau, pendidikan membimbing manusia dan menerimma diri sendiri, serta menyatukannya dengan alam semula jadi dan Tuhan.

Froebel percaya setiap manusia, walaupun masih kecil, perlu dihormati dan dianggap sebagai penting. taman kanak-kanak merupakan suatu taman yang mengaitkan rumah dengan sekolah formal. pada tahun 1837, beliau memulakan program kindergarten yang pertama di Jerman. Taman permainan kanak-kanak ini diwujudkan untuk kanak-kanak berumur empat dan lima tahun, berasaskan konsep "bermain sambil belajar". Taman ini bertujuan menyediakan kanak-kanak bagi memasuki tahun pertama dalam sekolah biasa. Taman ini menyediakan suatu turutan aktiviti yang terancang dan membenarkan kanak-kanak bergerak daripada satu aktiviti ke aktiviti yang lain secara bebas.

froebl percaya proses pembelajaran yang paling berkesan adalah sesuatu yang berlaku dalam keadaan yang menggembirakan. Bermain adalah suatu aktiviti pilihan sendiri untuk kanak-kanak. Apabila kanak-kanak memilih sesuatu aktiviti bermain, mereka pasti akan memilih sesuatu yang menggembirakan. Dalam keadaan bermain, secara tidak langsung, kanak-kanak berpeluang melatih kemahiran yang sedang berkembang. Froebel menegaskan dua ciri yang penting dalam pembentukkan kurikulum kanak-kanak pada peringkat awal, iaitu:

1. kebebasan
2. kreativiti

setiap kanak-kanak itu unik, oleh demikian, mereka harus diberi kebebasan memilih aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembanga semasa dan minat mereka. Apabila mereka dibenarkan membuat pilihan sendiri ini, mereka lebih cederung menghasilkan sesuatu yang istimewa dan mengalami proses pembelajaran yang bermakna.

aktiviti bermain adalah asas dalam proses pembelajaran kanak-kanak. Aktiviti bermain yang sesuai membantu kanak-kanak dalam memikirkan perhubungan antara
  • aktiviti kendiri dan soal hidup
  • perbuatan dan pemikiran
  • perwakilan dan pengetahuan
  • pemahaman dengan kebolehan.
Bahan permainan yang beliau namakan 'hadiah' boleh didapati dalam persekitaran semula jadi kanak-kanak. Hadiah tersebut, yang wujud dalam bentuk tiga segi, empat segi, bulat, garis, kiub, silinder dan sfera membantu kanak-kanak meneroka ciri-ciri semula jadi objek dan memahami perhubungan antara objek yang wujud dalam alam sekitar kanak-kanak. Aktiviti berbentuk hadiah seperti blok binaan membantu perkembangan konsep matematik dan corak. Perkembangan konsep melalui hadiah diperkukuhkan oleh 'perkerjaan' seperti melukis, menganyam, menulis puisi ataupun lagu dan aktiviti bercerita dan perbincangan.

froebel membezakan aktiviti berbentuk pekerjaan daripada aktiviti berbentuk hadiah. Aktiviti berbentuk hadiah membantu memahami sesuatu konsep, manakala aktiviti berbentuk pekerjaan membantu kanak-kanak membentuk semula sesuatu idea (dan bukan setakat meniru tanpa berfikir).

menurut Froebel, bagi mengajar kanak-kanak secara berkesan, seorang perlu menarik minat dan perhatian kanak-kanak. Apabila perhatian dan perasaan ingin tahu kanak-kanak terusik, secara tidak langsung, mereka terdorong belajar sesuatu yang baru. Misalnya, aktiviti menghafal lagu atau pun puisi membantu kemahiran bahasa.


Tokoh kurikulum 3: Johann Pestalozzi


Pestalozzi (1764-1827), yang terpengaruh dengan falsafah Rousseau, juga menyarankan pendidikan awal kanak-kanak yang berasaskan persekitaran semulajadi. beliau berusaha menghapuskan pendekatan pengajaran  melalui hukuman dan pembelajaran berbentuk hafalan. oleh itu, mengikut Pestalozzi, kanak-kanak perlu mengambil bahagian dalam aktiviti yang bermakna dan berasaskan pengalaman hidup yang sebenar. kaedah pengajaran Pestalozzi menitikberatkan penerokaan melalui pengalaman deria. cara terbaik untuk kanak-kanak adalah melalui pengalaman merasa, menghidu, menyentuh, mendengar dan melihat. contohnya, proses pembelajaran di mana kanak-kanak berpeluang melihat, menyentuh dan menghidu bau bunga mawar lebih berkesan berbandingkan pengajaran melalui gambar ataupun perbualan sahaja.

Pestalozzi juga mengalakkan aktiviti yang berbentuk kumpulan dan terdiri daripada kanak-kanak yang berbeza daripada segi umur. dalam kumpulan sebegini, kanak-kanak yang lebih besar dapat membantu kanak-kanak yang lebih kecil berkenaan sesuatu kemahiran, kanak-kanak yang besar merasa yang terdorong mengukuhkan penguasaan mereka dalam kemahiran tersebut.

Sunday, April 22, 2012

tokoh kurikulum 2: Jean Jacques Rousseau


Rousseau (1712-1778) melihat perkembangan kanak-kanak sebagai suatu proses yang tidak boleh dipaksa ataupun dikawal. menurut Rousseau, pendidikan kanak-kanak ada kaitan dan berasaskan ciri-ciri semula jadi kanak-kanak. berdasarkan teori beliau, perkembangan kanak-kanak berlaku secara berperingkat iaitu

1. kanak-kanak yang baru lahir hingga lima tahun belajar melalui aktiviti fizikal.
2. kanak-kanak berusia lima hingga 12 tahun belajar melalui penerokaan persekitaran dan pengalaman.

kanak-kanak perlu dibenarkan membesar mengikut rentak adakala laju, adakala lambat dan mengikut kebolehan  semula jadi mereka. peranan guru adalah menyokong kecederungan perkembangan seseorang kanak-kanak, tanpa menukar arah kecederungan ini. guru boleh menggalakkan perkembangan semulajadi kanak-kanak dengan menyediakan persekitaran yang kaya dengan pengalaman di samping memberi kasih sayang, penerimaan dan kemesraan.

Tokoh kurikulum 1: John ComeniusComenius (1592-1670) mempercayai semua kanak-kanak perlu menghadiri sekolah. mereka belajar berkomunikasi melalui aktiviti lisan, menulis melalui aktiviti penulisannya dan berfikir melalui aktiviti yang membenarkan mereka berfikir dan belajar secara aktif.

Comenius mengusulkan suatu sistem untuk membolehkan proses belajar menyenangkan, bukannya membosankan dan melelahkan. beliau memperkenalkan rancangan pendidikannya iaitu "pampaedia", yang bererti "pendidikan universal". tujuannya adalah menetapkan sistem pengajaran yang progresif yang dapat dinikmati setiap orang. Kanak-kanak seharusnya diajar secara bertahap, katanya dengan konsep dasar yang meningkatkan secara wajar hingga konsep yang lebih rumit. Comenius juga menganjurkan penggunaan bahasa ibunda selama beberapa tahun pertama sekolah. Akan tetapi pendidikan seharusnya tidak dibatasi pada usia menjelang dewasa, tetapi mencakupi seluruh masa hidup seseorang. Comenius menulis bahawa proses pengajaran dan pembelajaran hendaklah benar-benar praktis, dan menyenangkan sehingga menggambarkan sekolah menjadi tempat untuk bermain. selain itu Comenius percaya bahawa sekolah seharusnya bukan hanya berfokus kepada pendidikan kognitif sahaja tetapi perlu kepada pendidikan manusia seluruhnya di mana mencakupi pengajaran moral dan rohani. 

tokoh kurikulum kanak-kanak peringkat awal

pengalaman kanak-kanak pada peringkat awal mempengaruhi pembelajaran dan perkembangan mereka seterusnya pengalaman yang dilalui merangkumi semua aspek perkembangan, iaitu fizikal, intelek, bahasa, sosial, emosi dan nilai. apabila salah satu aspek perkembangan diketepikan, adalah sukar bagi mereka mengatasi kelemahan itu kerana mereka sudah jauh ketinggalan dalam perkembangan tersebut. oleh demikian, kurikulum kanak-kanak pada peringkat awal perlu seimbang dan memberi peluang kepada kanak-kanak mencapai perkembangan yang menyeluruh.

mengajar kanak-kanak pada peringkat awal berbeza apabila dibandingkan dengan pengajaran pada peringkat sekoleh rendah. di sekolah rendah, seorang guru dikehendaki mengajar secara formal dan sudah ditetapkan mengikut satu silabus. guru kepada kanak-kanak pada peringkat awal perlu bertingkah laku lebih kreatif dan fleksibel dalam pengajaran mereka. mereka harus peka pada tahap perkembangan dan ciri-ciri peribadi setiap kanak-kanak dan mengubahsuai teknik pengajaran mereka mengikut keperluan kanak-kanak tersebut.

terdapat pelbagai falsafah dan pendekatan bagi mengendalikkan pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak pada peringkat awal. ahli falsafah yang mempengaruhi pembentukkan kurikulum untuk kanak-kanak pada peringkat awal terdiri daripada John Comenius, Jean Jacques Rousseau, Johan Heinrich Pestalozzi, Friedrich Froebel, Maria Montessori, Rachel dan Margaret Mcmillan, Jean Piaget, Howard Gardner dan Lev Semanovich Vygotsky.

REFLEKSI 3 : Langkah-langkah penubuhan pusat asuhan kanak-kanak

pada minggu ketiga kami telah diberi guide line tentang langkah-langkah untuk membuat proposal penubuhan tadika.. kumpulan kami terdiri daripada lima orang, Nur Diyana, Nur Shafiqa, Nur Shuhada, Zaliha dan saya sendiri Suriana. kami telah merancang untuk menubuhkan pusat kecemerlangan, di mana pusat kami akan menyediakan perkhidmatan bagi kanak-kanak berumur dari 0 hingga 6 tahun. Mula beroperasi dari jam 7 pagi hingga 6 petang.

There are the guide line to build a proposal for develop child care center
1. Introduction.
2. Types of child care programs
3. Assessing the need for child care program
    -National need
    -Community need
4. Identifying your reason for going into business
    -Motivations
    -Personality-self assessment questionnaire
    -Skill and experience
    -Time management
5. Preparing for business
    -Name and legal structure
    -License requirements
6. Finding a location
    -Operating a center outside your home.
    -Operating a center from your home.
7. Tax law
    -Sole proprietorship
    -Corporation
    -Partnership
    -Tax-exempt center
8. Insurance
    -Liability
    -Accidennt
9. Financeing your business
   -Private sources
   -Commercial banks.
   - Goverment agencies
   -Grant programs.
   -Other sources.
10. Developing a marketing plan.
     -Start-up budget
     -Operating budget
     -Monhtly operating expenses
     -Balancing income and expenses
     -Fiscal policies
     -Audits.
11. Developing a marketing plan.
      - Know your customers
      -The marketing program
      -Marketing your center
      -Know the competition
      -Sources of marketing information.
12. Developing a management plan.
      -Finding hiring staff
      -Determining staff size
      -Setting working hours
      -Deciding on staff responsibilities.
     -Establishing salaries and fringe benefits.
     -Personnel policies
     -Volunteer staff.
13. Preparing the center
     -Safety
     -Equipment and materials
     -Setup
     -Storage.
14. Planning the program
     -Communicating policies to parents.
     -Structuring the program.
     -Nutrition
     -Parent involvement
15. Training
     -The Child Development Associated Program
     -Other degree programs.