Sunday, May 13, 2012

Rachel dan Margaret Millan: Taman Asuahan.

pada tahun 1911, Rachel dan Margaret Mcmillan memulakan satu institusi untuk kanak-kanak yang berumur antara dua hingga empat tahun. Institusi ini yang dikenali sebagai taman asuhan memberi pengalaman sensori berasaskan pengalaman sebenar bukan berbentuk apparatus kepada kanak-kanak kecil.

taman asuhan ini memberi pengalaman kepada mereka bagi meluahkan perasaan melalui seni, binaak blok, permainan drama dan aktiviti bahasa seperti bercerita dan berbincang. pengedalian taman asuhan ini brasaskan prinsip berikut:

  1. kanak-kanak kecil perlu beinteraksi dengan rakan sebaya.
  2. aktiviti bermain berfaedah daripada segi pengalaman bagi meneroka dan meluahkan perasaan.
  3. kanak-kanak kecil perlu membina kebolehan berpisah daripada ibu bapa secara beransur-ansur.
  4. guru berperanan membimbing kanak-kanak mengawal tekanan emosi.
  5. pnglibatan ibu bapa dalam pendidikan kanak-kanak di rumah dan di sekolah adalah wajib. 

No comments: